1. 10. 2023 sa ružomberská farnosť opäť zapojila do celoslovenskej verejnej zbierky „BOJ PROTI HLADU„, ktorú v…

FOTO Tomáš Mlynárik

Svätý Ondrej je svätec, ktorý otvára brány k adventu. S touto myšlienkou sa začalo slávenie…

V našej farnosti sa počas pôstneho obdobia konajú tematické krížové cesty so slovenskými blahoslavenými a…

Buďme strojcami dialógu, podnecovateľmi zmierenia, trpezlivými budovateľmi civilizácie stretnutia vo svete, v ktorom mnohé nerovnosti…

V decembri, tesne pred vianocami sme sa poďakovali sr. M. Terézii za doterajšiu službu riaditeľky…

V našej farnosti začala príprava na prijatie sviatosti birmovania. Vyše 100 mladých ľudí sa rozhodlo…

Na území mesta Ružomberok pôsobia kňazi, ktorí sú kňazmi aj v ordináriate ozbrojených síl. 20….

Katolícka univerzita v Ružomberku oslavovala svoj deň – Deň univerzity. Tento deň nebol len spomienkou…

2. februára sme oslávili Deň zasväteného života. Spolu s našimi rehoľníkmi a rehoľníčkami, ktorých je…

1.12.2022 Spoločné „rorátne sv. omše“ s deťmi našej farnosti. Na konci, tesne pred Vianocami bolo…

10.12.2022 O. biskup Andrej Imrich požehnal koledníkov dobrej noviny. Vyše 200 detí – koledníkov Dobrej…

20.12.2022 Naša cirkevná ZŠ sv. Vincenta pripravila nádhernú akciu s názvom „Vianočné mestečko.“ Pozvaní boli…

Prvé Vianoce spolu s novým p. dekanom a p. kaplánmi, novými i starými, sme prežili…

„Farské trojkráľové korčuľko? Juchuuuuu… Podnet vyšiel od ockov rodín a náš otec farnosti rád myšlienku…

Na území mesta Ružomberok sa okrem Katolíckej univerzity nachádzajú aj cirkevná škôlka, základná škola, zdravotná…