Naše spoločenstvo vzniklo v januári 2010. Tvoria ho 4 rodinky.
Rastieme pod vedením p. Ondreja Gábriša.
Na stretku sa modlíme, čítame zo Svätého písma, zdieľame sa a na vybranú tému robíme rôzne aktivity. Stretávame sa každý utorok o 17.30 v pastoračných priestoroch SJ.
Mimo pravidelných stretnutí si pomáhame aj inak – ako kto potrebuje (keď niekto ochorie, navaríme, pomôžeme s domácimi prácami, odvezieme, …).

Keďže poznáme aj iné rodinky, naše spoločenstvo sa otvorilo a začali sme sa stretávať aj inokedy. Počas celého roka pripravujeme aktivity pre rodiny s deťmi:

  • raz za mesiac svätá omša pre rodiny s deťmi u SJ
  • október: modlitba sv. ruženca u SJ
  • november: modlitby za zosnulých na cintoríne v Ružomberku
  • december: deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej Rodine?“
  • december – január: Jasličková u SJ
  • február: program pre manželov v rámci NTM
  • pôstne obdobie: krížové cesty v okolí Ružomberka
  • jún: Deň rodiny, ktorý spolu s ostatnými organizátormi chystáme od februára

V minulosti sme robili dvojročnú duchovnú obnovu pre rodiny s deťmi. Raz za mesiac v nedeľu po spoločnej svätej omši sme pripravovali program zvlášť pre manželov a zvlášť pre deti.

Elena Kuželová: t. č. 0904847809, e-mail: kuzelova.elena@gmail.com