Termín 1. sv. prijímania:

Slávnosť prvého svätého prijímania v roku 2022 plánujeme v štandardných termínoch:

  • sídliská Baničné a Klačno v nedeľu zoslania Ducha Svätého (5.6.2022)
  • farský kostol v nedeľu Najsvätejšej Trojice (12.6.2022).

O prípravných stretnutiach pred 1. sv. prijímaním vás budeme elektronicky a v rámci nedeľných oznamov vopred informovať.

Info-pre-rodičov-termíny