Termín 1. sv. prijímania:

Slávnosť prvého svätého prijímania v tomto roku plánujeme v štandardných termínoch:

  • sídliská Baničné a Klačno v nedeľu zoslania Ducha Svätého (23.5.2021)
  • farský kostol v nedeľu Najsvätejšej Trojice (30.5.2021).

O prípravných stretnutiach pred 1. sv. prijímaním vás budeme elektronicky a v rámci nedeľných oznamov vopred informovať.