Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

„Farské trojkráľové korčuľko? Juchuuuuu… Podnet vyšiel od ockov rodín a náš otec farnosti rád myšlienku podporil…. V Čutkove sa dnes od 10.00 – 12.00 stretli na ľade deti, maminky, ockovia, starkí, priatelia, rehoľné sestry, i náš p. dekan. Vo vzájomných rozhovoroch na korčuliach sa vybláznili a pozdieľali.. Na ľade je človek a každý pohyb krehký… A tak sme vďační Pánu Bohu, že nám dal dnes opäť zakúsiť a pripomenul, ako sa navzájom potrebujeme a ako môžeme byť jeden pre druhého oporou… a jednou farskou rodinou…“

s. Rút a s. Fabiola

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: