Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Na území mesta Ružomberok pôsobia kňazi, ktorí sú kňazmi aj v ordináriate ozbrojených síl. 20. 1. je sviatok svätého Šebastiána, patróna tohto ordinariátu. Z tohto dôvodu pozval dekan farnosti Ružomberok Dušan Pardel k sláveniu svätej omše, kde by sa kňazi ordinariátu ozbrojených síl stretli so svojimi veriacimi vo farskom kostole a zároveň sa predstavili veriacim vo farnosti Ružomberok. V Ordinariáte ozbrojených síl v Ružomberku pôsobia kňazi:

  • Peter Hámor pri polícii,
  • Stanislav Kaník v nemocnici,
  • Ľuboš Kohút pri vojsku,
  • Peter Halkoci – väzenský duchovný.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: