Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Prvé Vianoce spolu s novým p. dekanom a p. kaplánmi, novými i starými, sme prežili naplno.

Tento čas sme začali spoločnou prípravou adventného obdobia, kde sme s našimi veriacimi slávili spoločné „rorátne“ sv. omše a to s dospelými i s deťmi. Spoločné slávenie narodenia Pána sme započali vigílinou „oplátkovou sv. omšou“, štedrou večerou – takou aká je v každej rodine a pokračovali sme so všetkým čo k Vianociam a celému obdobiu patrí.

Pokračovanie prostedníctvom fotografií.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: