Poslanie komunity:

Prvá rehoľná komunita v Ružomberku bola založená v r. 1885. V súčasnosti na Námestí Andreja Hlinku č. 31, žije 20 sestier, ktoré pracujú na rôznych miestach a podieľajú sa na činnostiach vo farnosti.

Naša rehoľa je zriaďovateľom Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku a Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku. Sestry tejto komunity pôsobia v škole ako učiteľky rôznych predmetov a náboženskej výchovy. Sestry katechétky sa venujú deťom a mládeži aj v štátnych školách, ďalej pri sv. omšiach a na rôznych stretnutiach. Nacvičujú s nimi programy na rozličné príležitosti a starajú sa o ich rast vo viere. V škôlke pôsobia v súčastnosti štyri sestry – dve učiteľky a dve kuchárky.

Podľa charizmy sv. Vincenta je naša činnosť zameraná aj na službu chorým. Z tohto dôvodu bolo umožnené pracovať sestrám v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku. V rámci charitatívnej činnosti sestry ponúkajú možnosť stravovania bezdomovcom. Pôsobenie sestier je rozmanité a plne využité podľa ich schopností a nadania. Jediným cieľom všetkého snaženia je svedčiť o dobrote Boha a šíriť jeho kráľovstvo na zemi.

Sestry v komunite:

 • Sr. M. Brigita Puchalová – predstavená domu
 • Sr. M. Bartolomeja
 • Sr. M. Alojzia Burdová
 • Sr. M. Elena Likavčanová
 • Sr. M. Fabiola Zvalová
 • Sr. M. Jana Koverová
 • Sr. M. Kornélia Muľová
 • Sr. M. Laura Polanská
 • Sr. M. Ludvika Pajonková
 • Sr. M. Marcelína Poláková
 • Sr. M. Marta Úradníková
 • Sr. M. Miroslava Mušutová
 • Sr. M. Monika Sviteková
 • Sr. M. Petronela Miženčíková – domová radkyňa
 • Sr. M. Renáta Jendrisková
 • Sr. M. Sapientia Grígeľová
 • Sr. M. Silvia Pavelková
 • Sr. M. Terézia Hadryová
 • Sr. M. Veronika Sedláčková

Adresa:

Milosrdné sestry sv. Vincenta – satmárky
Nám. Andreja Hlinku č. 31
034 01 Ružomberok
tel.: pevná linka: 044/ 4322 582
mobil: 0917/745 693