Rehoľné spoločenstvo Congregatio Jesu (CJ) bolo založené Angličankou Máriou Wardovou v roku 1609 v Anglicku. Žije podľa ignacianskej spirituality, ktorej základom sú duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly a Konštitúcie. Jej cieľom je brániť a šíriť vieru a pomáhať ľuďom v kresťanskom živote a vo viere.

Poslanie komunity sestier CJ v Ružomberku je rôzne. Sestry vyučujú na Katolíckej univerzite, na Strednej zdravotnej škole MT Schererovej i ZŠ sv. Vincenta de Paul. Zároveň sa sestry venujú duchovnému doprevádzaniu spojenému s dávaním duchovných cvičení.

  • sr. Sávia Kroková
  • sr. Eva Jaroušková
  • sr. Beáta Matisová
  • sr. Zuzana Vargová
  • sr. Mariana Poláková
  • sr. Ľudmila Murinová
  • sr. Klára Furyová – predstavená domu

Kontakt:

J. Sladkého 28
t.č. 044/430 46 39
ruzomberokcj@gmail.com
www.congregatiojesu.com