Rehoľné spoločenstvo Congregatio Jesu (CJ) bolo založené Angličankou Máriou Wardovou v roku 1609 v Anglicku. Žije podľa ignacianskej spirituality, ktorej základom sú duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly a Konštitúcie. Jej cieľom je brániť a šíriť vieru a pomáhať ľuďom v kresťanskom živote a vo viere.

Poslanie komunity sestier CJ v Ružomberku je rôznorodé. Sestry vyučujú na Katolíckej univerzite, na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej a tiež pracujú v kuchyni u pátrov SJ. Zároveň sa sestry venujú duchovnému doprevádzaniu spojenému s dávaním duchovných cvičení vo všednom dni. Komunita je aj formačnou komunitou. Momentálne je súčasťou komunity noviciát. Aktuálne sú v Ružomberku štyri sestry.

  • s. Simeona Čupová CJ – predstavená, vedúca noviciátu
  • s. Ľudmila Murinová CJ
  • s. Kinga Vargová CJ
  • s. Lucia Vojtašáková CJ – novicka

Kontakt:

J. Sladkého 28
t.č. 044/430 46 39
ruzomberokcj@gmail.com
www.congregatiojesu.com