Plán vysielania

Sväté omše vo farskom kostole sú online vysielané podľa aktuálnych farských oznamov.