Farár – dekan:
ICLic. Dušan Škrabek

Dátum ordinácie: 15.06.1991

Miesto narodenia: Hladovka

História pôsobenia:

 • 01.07.1991 kaplán v Spišskom Podhradí
 • 01.02.1993 farár v Zázrivej
 • 01.07.1996 tajomník biskupského úradu
 • 01.08.1999 vicerektor v SÚSCM v Ríme
 • 01.08.2002 vicerektor kňazského seminára
 • 01.05.2009 okrem výchovných a akademických povinností, výpomocný duchovný v Spišskej Kapitule
 • 31.8.2014 na Katolíckej univerzite v Ružomberku
 • 1.7.2018 farár v Ružomberku
 • 1.8.2018 dekan Ružomberského dekanátu a dekan – moderátor Liptovských dekanátov

Kaplán:
Mgr. Vladimír Bača

Dátum ordinácie: 17.6.2017

Miesto narodenia: Krásna Lúka

História pôsobenia:

 • 17.6.2017 kaplán v Ružomberku

Kaplán:
Mgr. Vladimír Fedorek

Dátum ordinácie: 18.6.2011

Miesto narodenia: Hniezdne

História pôsobenia:

 • 18.6.2011 – kaplán v Levoči
 • 8.7.2015 – kaplán v Novej Ľubovni
 • 10.7.2018 – kaplán v Ružomberku

Kaplán:
Mgr. Tomáš Lieskovský

Dátum ordinácie: 14.6.2014

Miesto narodenia: Čimhová

História pôsobenia:

 • 14.6.2014 – kaplán v Spišskej Novej Vsi
 • 10.7.2018 – kaplán v Ružomberku

Výpomocný duchovný:
Mgr, Ľubomír Zavacký

Dátum ordinácie: 21.06.1997

Miesto narodenia: Ľubica

História pôsobenia:

 • 01.07.1997 – kaplán vo Svite
 • 01.04.1999 – farský administrátor v Spišskom Bystrom
 • 01.11.2004 – kaplán v Liptovskom Mikuláši
 • 01.07.2005 – kaplán vo Svite
 • 01.07.2006 – kaplán v Slovenskej Vsi
 • 01.07.2008 – výpomocný duchovný vo Važci
 • 01.07.2009 – výpomocný duchovný v Štrbe
 • 1.7.2011 – výpomocný duchovný v Ružomberku

Kaplán:
ThLic. Florián Volf, PhD.

Dátum ordinácie: 21.06.2008

História pôsobenia:

 • 21.06.2008 kaplán v Levoči
 • 01.09.2010 na štúdiách a zároveň výpomocný duchovný v Poľanovciach
 • 8.7.2014 školský kaplán v Poprade
 • 4.7.2017 školský kaplán v Ružomberku a výpomocný duchovný v Černovej
 • 15.4.2019 školský kaplán v Ružomberku a farský administrátor v Černovej
 • 9.7.2019 školský kaplán v Ružomberku a výpomocný duchovný v Černovej
 • 1.7.2020 duchovný správca GSA a školský kaplán v Ružomberku