Farár – dekan:
PhDr. ICDr. Dušan Pardel PhD.

Dátum ordinácie: 19.06.1999

Miesto narodenia: Liesek

História pôsobenia:

 • 01.07.1999 kaplán v Starej Ľubovni
 • 01.07.2001 vicekancelár kúrie
 • 01.07.2003 štúdiá na Inštitúte kánonického práva sv. Pia X. Univerzity Santa Croce v Benátkach
 • 06.12.2006 sudca Cirkevného súdu Spišského biskupstva
 • 18.09.2008 sekretár Druhej synody Spišskej diecézy
 • 01.07.2009 okrem sudcu, kaplán v Spišskej Kapitule
 • 2011 Katolícka univerzita v Lubline
 • 15.02.2011 farský administrátor v Harichovciach
 • 4.7.2022 farár v Ružomberku
 • 4.7.2022 dekan Ružomberského dekanátu a dekan – moderátor Liptovských dekanátov

Kaplán:
Mgr. Lukáš Briš

Dátum ordinácie: 19.6.2021

Miesto narodenia: Oravská Lesná

História pôsobenia:

 • 19.6.2021 kaplán v Ružomberku

Kaplán:
Mgr. Martin Tešla

Dátum ordinácie: 15.6.2019

Miesto narodenia: Stará Ľubovňa

História pôsobenia:

 • 15.6.2019 kaplán v Trstenej
 • 4.7.2022 kaplán v Ružomberku

Kaplán:
Mgr. Filip Orlovský

Dátum ordinácie: 17.6.2017

Miesto narodenia: Stará Ľubovňa

História pôsobenia:

 • 17.6.2017 kaplán v Dolnom Kubíne
 • 1.7.2019 výpomocný duchovný v Starej Ľubovni (štúdiá Rím)
 • 1.7.2021 kaplán v Liptovských Sliačoch
 • 4.7.2022 kaplán v Ružomberku

Kaplán:
ThLic. Florián Volf, PhD.

Dátum ordinácie: 21.06.2008

História pôsobenia:

 • 21.06.2008 kaplán v Levoči
 • 01.09.2010 na štúdiách a zároveň výpomocný duchovný v Poľanovciach
 • 8.7.2014 školský kaplán v Poprade
 • 4.7.2017 školský kaplán v Ružomberku a výpomocný duchovný v Černovej
 • 15.4.2019 školský kaplán v Ružomberku a farský administrátor v Černovej
 • 9.7.2019 školský kaplán v Ružomberku a výpomocný duchovný v Černovej
 • 1.7.2020 duchovný správca GSA a školský kaplán v Ružomberku