Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku oslavovala svoj deň – Deň univerzity. Tento deň nebol len spomienkou na zakladateľov tejto inštitúcie, či obyčajnou slávnosťou. Deň univerzity je aj dňom stretnutia ľudí, ktorí boli a tiež sú súčasťou univerzity. Z tohto dôvodu bola v našom farskom kostole, kde pred bohostánkom začalo toto dielo, slávnostná sv. omša.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: