Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

2. februára sme oslávili Deň zasväteného života. Spolu s našimi rehoľníkmi a rehoľníčkami, ktorých je v našej farnosti vyše 50 sme ďakovali za dar ich povolania pri sv. omši a slávnostných vešperách. Potom sme mali na fare malé agape a bohatý program.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: