„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Mt 25,40

Vo farnosti Ružomberok existuje Farská charita, ktorá formálno – právne spadá pod Spišskú katolícku charitu. Farská charita v Ružomberku má za cieľ byť nápomocná kňazom vo farnosti v ich pastoračných povinnostiach, predovšetkým v pomoci ľuďom v núdzi. Farská charita je založená na dobrovoľníctve a jej činnosť je zameraná na pomoc ľuďom žijúcim v tejto farnosti: veriacim, neveriacim, starším, mladším, zdravým, chorým, podľa jednoduchého princípu: ľudia z miestnej komunity najlepšie poznajú potreby a núdze najrôznejšie odkázaných ľudí v danej komunite.

Predsedom Farskej charity Ružomberok je pán dekan ICLic. Dušan Škrabek. Koordinátorkou je od 1. septembra 2021 Ing. Janka Majherová. Farská charita v Ružomberku má dobrovoľníkov, ktorých činnosť je v súčasnosti sústredená na distribúciu potravín rodinám v núdzi, sprostredkovanie pomoci a sociálne poradenstvo. Dobrovoľníci spravujú aj facebookovú skupinu DOBRO – výklad, ktorá slúži na darovanie vecí.

V prípade, že máte ochotu stať sa dobrovoľníkom Farskej charity alebo naopak radi by ste prijali nejakú formu pomoci, kontaktujte nás na tel. čísle 0910 852 206 alebo mailom na adrese pavol.mlyncek@caritas.sk.

Farská charita spolupracuje so sociálnymi pracovníkmi v štátnej správe, s rehoľnými komunitami a inými spoločenstvami na území farnosti, ktoré sa angažujú v pomoci núdznym v našej farnosti.

Súvisiace odkazy: www.caritas.sk, DOBRO – výklad (Facebook)