Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Slovakia

tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: info@ku.sk
web: www.ku.sk