Vo farnosti pôsobia viaceré skupinky Modlitieb matiek (MM). V jednej z nich sa stretávame každý týždeň od roku 2011. Inšpiráciou pre stretnutia bola návšteva koordinátorky MM na Slovensku Janky Pajanovej na Základnej škole sv. Vincenta. Snažíme sa prežívať spiritualitu hnutia MM, čo je cesta úplného odovzdania seba a našich detí Ježišovi. Prežívame radosť, keď sa modlíme za svoje deti, lebo veľakrát vidíme úžasné Božie pôsobenie v našich rodinách. Raz ročne sa zúčastňujeme celoslovenského stretnutia vo Svite. Spájame sa s mamami na celom svete. Viac o hnutí Modlitby matiek nájdete na stránke modlitbymatiek.sk.