Spoločenstvá sú rozdelene na skupiny, kde je 7 a viac členov, v niektorých aj menej. Stretávame sa raz týždenne v domoch, u Jezuitov, v pastoračkách a u sestričiek Františkánok. Najlepšie je stretávanie v menších skupinách, ľudia sa dokážu otvoriť a viac si dôverovať. Zo spoločenstva sa nesmie nič vynášať, keď sa nám zveria do modlitby. Dôležitá je jednota, byť zjednotený v Duchu Svätom. Raz do mesiaca mávame všetky spoločenstva obnovu v Duchu Svätom u Jezuitov a raz do roka konferenciu KCHO – duchovné cvičenia a semináre, kde vznikajú nové spoločenstvá.

Ako vyzerá naša modlitba:

Zídeme sa vždy po sv. omši, zvítame sa, poďakujeme nášmu Pánovi že sme sa mohli stretnúť. Potom sa zdieľame, ako sme prežili týždeň, ak má niekto svedectvo, tak ho povie na povzbudenie. Modlitbu začíname 1 desiatkom sv. ruženca, niektoré skupiny sa modlia celý ruženec. Vzývame Ducha Svätého, pozývame Ho do nášho spoločenstva, do rodín, prosíme za mládež, sv. otca, biskupov, kňazov, rehoľníkov, atď. Podľa toho, ako nám vnuká Duch Svätý. Medzitým spievame piesne k Duchu Svätému. Prejdeme na modlitbu chvál, tiež s piesňami. Niekedy odprosujeme Pána Ježiša za hriechy sveta, za naše hriechy, za všetko, čo sa deje zlé vo svete a v rodinách. Nechávame sa viesť Duchom Svätým, lebo sme spoločenstvo v Duchu Svätom. Potom prosíme Pána Ježiša, aby k nám prehovoril cez sv. Písmo a dal nám porozumieť Jeho slovu. Rozjímame nad Božím slovom. Keď niekto potrebuje modlitbu príhovoru, tak sa zaň modlíme, prihovárame a prosíme Pána Ježiša za tú osobu, aby sa jej dotkol a uzdravil, oslobodil podľa jeho vôle. Treba mať vieru a Pán koná, bez viery sú prázdne slová.

Zodpovedný člen Rady KCHO za Spišskú Diecézu a naše spoločenstvá: Juliana Hýrošová

Kontakt: www.kcho.sk