Sestry v komunite sa venujú školskej činnosti na ZŠ sv. Vincenta kde sú aj súčasťou vedenia školy a taktiež prednášaniu na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Adresa:

Do Dielca 52
034 01 Ružomberok
tel.: 044 – 4323 301
e-mail: generalat@satmarky.sk
web: www.satmarky.sk

  • sr. Hermana Matláková – predstavená domu
  • sr. Rita Murinová