Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Svätý Ondrej je svätec, ktorý otvára brány k adventu. S touto myšlienkou sa začalo slávenie sviatku patróna farnosti. Nebola to len odpustová svätá omša. Bolo to množstvo maličkých duchovných i priateľských stretnutí, ktoré vyvrcholili v liturgickom slávení.

Začínalo sa Nikodémovou nocou. Noc, kedy prichádzajú na rozhovory ľudia, ktorí nemôžu pristupovať k sviatostiam. V sobotu doobeda svätá omša, kde boli prítomné rodiny s deťmi. Nasledoval eucharistický sprievod na Námestí A. Hlinku. Toto spoločné slávenie bolo ukončené spoločným stretnutím pred kostolom, kde cirkevné školy pripravili pohostenie a ukážku svojich prác, ktoré bolo možné si zakúpiť.

Večer sa už niesol v znamení adventu, kedy kňazi farnosti požehnali adventný veniec pred mestským úradom. Neskôr túto pobožnosť zopakovali aj pri večernej svätej omši, kde si veriaci doniesli svoje osobné adventné vence na požehnanie.

Záver odpustového slávenia sa uskutočnil už v advente, keď priamo na sviatok sv. Ondreja prišiel do farnosti o. biskup Andrej, aby si spolu s nami pripomenul patróna našej farnosti. s. H.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: