Adresa:

Základná škola Sv. Vincenta
Nám. A. Hlinku 22
034 01 Ružomberok

Zriaďovateľ:

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok

Vedenie:

  • Mgr. Miroslava Murínová – riaditeľka
  • Mgr. Milan Siska – zástupca

Webová stránka: vincent.edupage.org
Facebook: www.facebook.com/zs.vincent.3
Instagram: www.instagram.com/zssvvincenta
E-mail: zsvincent.rk@gmail.com
Tel.: 0905 264 493; 0910 300 760

Plnoorganizovaná – s ročníkmi 1 – 9; spravidla má 2 triedy v ročníku.

Zložky školy:

  • Školský klub detí
  • Centrum voľného času

Škola bola založená (znovuobnovená) v roku 1991. Poskytuje plnohodnotné kvalitné vzdelanie a výchovu založenú na kresťanských princípoch. Školu navštevujú žiaci z Ružomberka a blízkeho okolia. Zložky školy – ŠKD, CVČ umožňujú žiakom zmysluplne využívať čas po vyučovaní. Viac na webovom sídle školy.