Adresa:

Základná škola Sv. Vincenta
Nám. A. Hlinku 22
034 01 Ružomberok

Zriaďovateľ:

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok

Vedenie:

  • Mgr. Mária Brejková – riaditeľka
  • Ing. Gabriela Halušková – zástupkyňa

Webová stránka: vincent.edupage.org
E-mail: zsvincent.rk@gmail.com
Tel.: 044/4304746; 044/4329933

Plnoorganizovaná – s ročníkmi 1 – 9; spravidla má 2 triedy v ročníku.

Zložky školy:

  • Školský klub detí
  • Centrum voľného času

Škola bola založená (znovuobnovená) v roku 1991. Poskytuje plnohodnotné kvalitné vzdelanie a výchovu založenú na kresťanských princípoch. Školu navštevujú žiaci z Ružomberka a blízkeho okolia. Zložky školy – ŠKD, CVČ umožňujú žiakom zmysluplne využívať čas po vyučovaní. Viac na webovom sídle školy.