Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok
Veľký Závoz 1
034 01 Ružomberok

IBAN: SK03 0900 0000 0000 5671 1290
BIC: GIBASKBX
IČO: 31920942
DIČ: 2021935377

Farár – dekan:

Dušan Pardel
tel. kancelária: 044 / 43 226 14, 0910 694 362
tel. byt farára: 044 / 43 234 84

Farská kancelária:

e-mail: fara.ruzomberok@gmail.com

tel. kancelária: 044 / 43 226 14, 0910 694 362
služba pre chorých – Ústredná vojenská nemocnica – Ružomberok

  • v čase od 7:00 do 15:00 – mjr. PhDr. Stanislav KANÍK – tel. 0905 417 379
  • v čase od 15:00 do 7:00 – služba zaopatrovania chorých – tel. 0915 447 651

Farská kancelária – úradné hodiny:

Pondelok: 9:00 – 11:30
Utorok: zatvorené
Streda: 14:00 – 16:00
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 9:00 – 11:30
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

  • pohreby možno zahlásiť kedykoľvek