Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok
Veľký Závoz 1
034 01 Ružomberok

IČO: 31920942
Účet – Farský úrad: 0056711290/0900

Farár – dekan:

ICLic. Dušan Škrabek
tel. kancelária: 044 / 43 226 14, 0910 694 362
tel. byt farára: 044 / 43 234 84, 0918 111 006
e-mail: dusanskrabek@gmail.com

Farská kancelária:

e-mail: fara.ruzomberok@gmail.com

Ing. Daniela Olosová (úradníčka)
tel. kancelária: 044 / 43 226 14, 0910 694 362
služba pre chorých – Ústredná vojenská nemocnica – Ružomberok
tel. 0915 / 447 651 – služba zaopatrovania chorých

Farská kancelária – úradné hodiny:

Pondelok: 9:00 – 11:00
Utorok: zatvorené
Streda: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:45
Štvrtok: 9:00 – 11:00
Piatok: 9:00 – 11:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

  • pohreby možno zahlásiť kedykoľvek