Sme spoločenstvom od roku 2000. Najskôr sme boli skupinkou študentov, ktorí sa spolu stretávali na spoločných modlitbách, pri ktorých sme zažívali osobnú skúsenosť s Bohom. To nás podnecovalo k evanjelizácii medzi študentmi na Katolíckej univerzite. Spoločenstvo tak postupne rástlo a jeho duchovnou formáciou postupne prešli stovky ľudí z celého Slovenska.

V súčasnosti tvoria spoločenstvo záväzní členovia – 46 dospelých a 37 detí, študenti a priatelia – cca 70 ľudí. Väčšina z našich záväzných členov sú absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorí pochádzajú z rôznych kútov Slovenska a po štúdiách zostali v Ružomberku a prijali „abrahámovské poslanie“ – byť prišelcami v cudzej krajine a pomáhať ju premieňať podľa Božieho zámeru.

Ako spoločenstvo sa zameriavame na formáciu ľudí z celého Slovenska, pripravovanie kresťanov na dielo služby a tiež na evanjelizáciu a formáciu študentov na Katolíckej univerzite. S týmto zameraním pravidelne organizujeme rôzne modlitbovo-formačné stretnutia, chvály, semináre, kurzy, workshopy, duchovné obnovy, konferencie a pokonferenčné stretnutia.

Kontakt: