Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

1. 10. 2023 sa ružomberská farnosť opäť zapojila do celoslovenskej verejnej zbierky „BOJ PROTI HLADU„, ktorú v našej farnosti organizovali sestričky z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok s pomocou učiteľov a žiakov Základnej školy sv. Vincenta.

Vďaka štedrosti ružomberských veriacich sa vyzbieralo 6750,70 €.

V mene chudobných bratov a sestier vyslovujeme srdečné „ĎAKUJEM“ za každú službu, finančný príspevok a modlitbu.
Nech Nebeský Otec odplatí každému podľa štedrosti jeho srdca.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: