Poslanie:

V duchu našej zakladateľky sa venujeme vyučovaniu a výchove mladých. V duchu našej charizmy obraciame svoju pozornosť k núdznych ľudom na okraji spoločnosti a v tejto službe odpovedáme na potreby doby. Prítomnosťou v našich zamestnaniach sa usilujeme byť svedkami viery a nositeľkami františkánskeho ducha chudoby, pokory a jednoduchosti.

Sestry:

  • Michaela Kocúnová – miestna predstavená
  • Otília Balážová
  • Tabita Chlebničanová
  • Patrícia Dreninová
  • Miriam Ondrejková
  • Augustína Búriová
  • Anna Mošková
  • Ľubomíra Lampartová
  • Margita Baroková
  • Františka Čačková

Adresa: Zelená 2, 034 01 Ružomberok
Email: sestryrbk@gmail.com
Link: www.skolskesestry.sk
Telefónne číslo: 044 432 7611
Mobil: 0904 738 898