Poslanie:

V duchu našej zakladateľky sa venujeme vyučovaniu a výchove mladých. V duchu našej charizmy obraciame svoju pozornosť k núdznych ľudom na okraji spoločnosti a v tejto službe odpovedáme na potreby doby. Prítomnosťou v našich zamestnaniach sa usilujeme byť svedkami viery a nositeľkami františkánskeho ducha chudoby, pokory a jednoduchosti.

Sestry:

 • Sr. M. Michaela Kocúnová – predstavená domu
 • Sr. M. Otília Balážová – zastupkyňa predstavenej
 • Sr. M. Tabita Chlebničanová
 • Sr. M. Patrícia Dreninová
 • Sr. Mária Ujmiaková
 • Sr. M. Miriam Ondrejková
 • Sr .M. Augustína Búriová
 • Sr. M. Ľubomíra Lampartová
 • Sr. M. Noemi Struhárová
 • Sr. M. Zuzana Mihulcová
 • Sr. M. Dávida Garajová
 • Sr. M. Alžbeta Ščurková
 • Sr. M. Edita Balažová

Adresa: Zelená 2, 034 01 Ružomberok
Email: sestryrbk@gmail.com
Link: www.skolskesestry.sk
Telefónne číslo: 044 432 7611
Mobil: 0904 738 898