Charakteristika spoločenstva:

Hlavným poslaním sestier ružomberského spoločenstva je apoštolát na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej. Jej dejiny sa odvíjajú od 3. júna 1992. Škola nesie meno blahoslavenej spoluzakladateľky Milosrdných sestier Svätého kríža. Zriaďovateľom je Slovenská provincia Milosrdných sestier Svätého kríža.

Do Ružomberka prišli prvé sestry v auguste 1992, aby pripravili materiálno – technické vybavenie a svojimi modlitbami vytvorili prostredie pre prvý školský rok 1992/1993 na novozriadenej škole.

V súvislosti s týmto poslaním sme sa stali súčasťou miestnej Cirkvi v spolupráci s farským úradom a inými rehoľnými spoločenstvami v meste.

Mená sestier, ktoré pôsobia v ružomberskej komunite:

  • Sr. M. Marieta Lešková – predstavená domu
  • Sr. M. Ivana Dzurňáková
  • Sr. M. Judit Pučeková
  • Sr. M. Karmela Dömötörová
  • Sr. Sára Foltinová

Adresa:

Záhradná 14
034 01 Ružomberok

Kontakt:

t. č.: 044 4321 850
E-mail: sr.mariaterezia@gmail.com

Webová stránka:
http://sestrysvkriza.sk/index.php/en/komunity/ruzomberok