Sme otvorené spoločenstvo mladých ľudí (od 14 rokov) z Ružomberka a našou víziou je byť svedectvom pre svet, že Boh je s nami a my s Ním. Stretávame sa každý piatok 19:30, t.j. po mládežníckej sv. omši, v priestoroch spevárne na fare.

Cieľom stretnutí je duchovná formácia mladých ľudí pomocou modlitby, prednášok a čítania Svätého písma.

Kontakt: