Názov:

Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky

Adresa:

Jarná 1
034 01 Ružomberok
Tel.: 044/4303269
E-mail: ludvikap@gmail.com

Mená sestier:

  • Sr. M. Eva Litviaková – predstavená domu
  • Sr. M. Aneta Čižmárová
  • Sr. M. Dobroslava Lakatošová
  • Sr. M. Rút Labudová
  • Sr. M. Sávia Palugová

Našim základným poslaním je služba starým a chorým rodičom našich sestier. Nosíme sv. prijímanie do penziónu a ľuďom, ktorí o to požiadajú. V komunite prebieha aj formácia kandidátok a postulantiek.