Názov:

Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky

Adresa:

Jarná 1
034 01 Ružomberok
Tel.: 044/4303269
E-mail: ludvikap@gmail.com

Mená sestier:

  • Sr. Ludvika – Eva Pajonková (domová predstavená)
  • Sr. Aneta – Mária Čižmárová
  • Sr. Sávia – Gabriela Palugová
  • Sr. Dobroslava – Anna Lakatošová, MUDr.

Našim základným poslaním je služba starým a chorým rodičom našich sestier. Nosíme sv. prijímanie do penziónu a ľuďom, ktorí o to požiadajú.