Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

V našej farnosti sa počas pôstneho obdobia konajú tematické krížové cesty so slovenskými blahoslavenými a Božími služobníkmi. Počas sv. omše sa nám v homílii prihovárajú pozvaný hostia, ktorí vedú aj krížovú cestu. Prvá pôstna nedeľa patrila Jankovi Havlikovi – rehoľnému kňazovi, vincentínovi, ktorú viedol vincentín Patrik Bořecký. Druhá pôstna nedeľa patrila biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, liturgiu viedol vdp. Peter Olexák. Na tretiu pôstnu nedeľu sme si pripomenuli život bl. Anny Kolesárovej. Z ďalekého východu z Vysokej nad Uhom prišiel vdp. Pavol Hudák spolu s mladými z domčeka. Štvrtá pôstná nedeľa, ktorá je aj nedeľou radosti, sa niesla v duchu bl. Títusa Zemana. V homílii nám jeho život priblíži a krížovú cestu sa bude modliť don Peter Timko SDB, provinciálny predstavený saleziánov na Slovensku.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: