Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka

Vo farnosti máme Univerzitné pastoračné centrum (UPaC), ktoré zriadil dňa 01. 11. 2002 Mons. prof. František Tondra, spišský diecézny biskup.

UPaC je kresťanská nezisková organizácia, ktorá je samostatnou právnickou osobou. UPaC v súčasnosti vedie duchovný správca o Róbert Slotka.

Hlavným cieľom UPaC je duchovná starostlivosť o univerzitné spoločenstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. UPaC sa snaží napĺňať zámer KU v Ružomberku, a to formovať myseľ a srdce členov univerzitného spoločenstva KU.

UPaC ponúka: duchovné aktivity, zvlášť každodenné slávenie sv. omší a vysluhovanie sviatosti zmierenia. Ďalej organizuje aj iné duchovné, kultúrne, spoločenské a športové podujatia. UPaC ponúka študentom hodnotné voľnočasové aktivity, ktoré svojou kvalitou vyvážia a prevážia ponuku komercie.

UPaC sa usiluje vytvoriť z univerzitného spoločenstva KU jednu rodinu, kde láska, pravda, zodpovednosť, milosrdenstvo a úsilie o odbornosť sú každodenným chlebom univerzitného života.

Tím UPaC tvoria kňazi – duchovní otcovia (o. Róbert Slotka, o. Jozef Žvanda, o. Dušan Galica), osoby z chránenej dielne, spolupracovníci z radov študentov, pedagógov a zamestnancov KU. Každý člen univerzitného spoločenstva je pozvaný k službe.

UPaC svoju činnosť vykonáva vo svojich priestoroch, ktoré sa nachádzajú v suteréne budovy PF KU v Ružomberku na Hrabovskej ceste. Ich súčasťou je aj Kaplnka sv. Alberta Veľkého, ktorá sa nachádza pri hlavnom vstupe do budovy PF KU. UPaC vykonáva svoju činnosť aj na internátoch a v športových zariadeniach mesta Ružomberok.

Kňazi z UPaC zabezpečujú duchovný program v Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli.

Podujatia UPaC sú zachytené na webovej stránke: www.upac.sk