Mariánske kňazské hnutie (MKH) a Mariánske hnutie (MH – laická vetva MKH) je naše prihlásenie sa k posolstvu Matky Božej, ktoré nám bolo dané vo Fatime.

Vo večeradlách spolu s Pannou Máriou na modlitbách očakávame jej prisľúbené víťazstvo, ktoré nastane novým turíčnym vyliatím Ducha Svätého a to pripraví novú evanjelizáciu v novej ére pokoja, ktorú nám Panna Mária vo Fatime prisľúbila. Toto je cesta, ktorú nám nebo ukázalo zo zlej situácie tejto doby.
Všetci sú pozvaní k účasti na večeradlách, a tak prispieť k tomuto úsiliu!

Kontakty:

  • celoslov. responsabile MH:
  • celoslov. responsabile MKH: