V piatok 25. 11. 2022 dobrovoľníci z Farskej charity Ružomberok a Biely potok pomáhali pri…

Poslednú nedeľu v októbri, ktorý je celý zasvätený Ružencovej Panne Márii, sme oslávili v našom…

Priblíženie a ešte väčšia túžba po Bohu. Tiché prechádzky a hlboké rozhovory. Večerné chvály, ranné…

Úžas, vďačnosť, bázeň sú pocity, ktoré cítime vďaka stredajšiemu Godzone koncertu. Atmosféra veľkej haly plnej…

Na misijnú nedeľu sme si zvlášť pri detských sv. omšiach pripomenuli, čo sú to misie…

4.10.2022 sa na prosbu dekana Dušana Pardela stretli zasvätení vo farnosti Ružomberok na ružomberskej fare….

Ružomberská farnosť sa 16. 10. 2022 zapojila do celoslovenskej verejnej zbierky „BOJ PROTI HLADU„, ktorú v našej…

Po úspešnom miništrantskom výlete v auguste t.r. sme sa v sobotu 8. októbra stretli s…

Dňa 21. septembra 2022 v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku bola slávnostne odhalená…

Dňa 20. septembra sme oslávili 30. výročie založenia Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej. Zriaďovateľom…

Františkánska rodina, posilnená veriacimi z ružomberskej farnosti i farností blízkeho okolia, 4.10.2022 oslávila slávnosť svätého Františka z Asissi…

Na sviatok sv. pátra Pia sa v priestoroch farského úradu zúčastnila skupina ľudí na modlitbe…

Naše farské spoločenstvo putovalo 17.9.2022 do maďarského mesta Szenkút na púť k Panne Márii. Z…

Dňa 20.9. sa konalo prvé stretnutie katechétov vo farnosti Ružomberok v tomto školskom roku. Pán…

Ružomberská kalvária nie je len kultúrnou pamiatkou, ale živou stavbou, ktorá pomáha pri modlitbe a…

14. Augusta sa 60 detí plných očakávania vybralo na Farský tábor na Slanú vodu. Počas…