Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

V piatok 25. 11. 2022 dobrovoľníci z Farskej charity Ružomberok a Biely potok pomáhali pri Potravinovej zbierke. Dobrí ľudia podarovali 186 kg potravín, ktoré sa rozdelia pre rodiny v núdzi. ĎAKUJEME.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: