Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Poslednú nedeľu v októbri, ktorý je celý zasvätený Ružencovej Panne Márii, sme oslávili v našom farskom kostole koncertom ľudovej speváčky Hanky Servickej.

Táto naša udalosť sa začala pri soche Ružomberskej madony, ktorá je umiestnená vo farskom kostole, pri oltári sv. Jána Nepomuckého. Nádherným spevom a slovom, ktorý bol venovaný Panne Márii, sme takto zavŕšili mariánsky mesiac október.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: