Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Priblíženie a ešte väčšia túžba po Bohu. Tiché prechádzky a hlboké rozhovory. Večerné chvály, ranné ružence a omše sa nám všetkým spájajú s duchovnou obnov, na ktorú sa nás vybralo 20 ľudí zo spoločenstva Emanuel. Išli sme na Trlenskú chatu, kde sme boli od piatka až do nedele. Ako by povedal pán kaplán Lukáš, vystúpili sme na vrch Tábor, aby sme sa modlili a boli s Bohom.

Ako vonku padalo lístie, tak sme mi padali na kolená, modlili sa a spievali Bohu na chválu. Spolu sme sa smiali, hrali sa hry, plakali, hrabali lístie a snažili sa ísť spať. Obnovili sme sa v Bohu, vytvorili nové priateľstvá a objavovali skryté zákutia okolitej prírody ako aj zákutia nášho srdca. Spolu so Šimonom z Važca, ktorý nám prišiel urobiť prednášku, sme zisťovali kto vlastne sme. Odpovede na túto dôležitú otázku sme následne dostávali v tichu, ktoré sme si na to vyhradili.

Po tomto všetkom sme sa s úsmevmi na tvárach a naplnený pokojom rozlúčili. Odhodlaný rozdávať a rozvíjať to, čo sme dostali, sme sa pobrali domov.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: