Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Úžas, vďačnosť, bázeň sú pocity, ktoré cítime vďaka stredajšiemu Godzone koncertu. Atmosféra veľkej haly plnej ľudí, ktorí chvália Pána zanechala stopu v každom jednom z nás. Hudba, ktorá nás nútila plakať, jasať, tancovať a chváliť Boha sa dotkla našich sŕdc.

No neboli to len svetlá či zvukové efekty, ale jedinečný čas strávený s Bohom. Svedectvá ostatných ľudí nás povzbudili v tom, aby sme to nikdy nevzdali.

Všetci sme boli šťastný, že nemusíme ísť domov vlakom, ale že ideme autobusom, kde si porozprávame naše zážitky z koncertu. Naša 50 členná skupinka teda odchádzala naplnená radosťou, pokojom a túžbou po Bohu.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: