Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

4.10.2022 sa na prosbu dekana Dušana Pardela stretli zasvätení vo farnosti Ružomberok na ružomberskej fare. Stretnutie začalo spoločnou modlitbou liturgie hodín tzv. vešperami. Prišli aj mnohí veriaci z farnosti, ktorí chceli zažiť spoločenstvo zasvätených a ich modlitby. Stretnutie pokračovalo na fare pracovnou časťou a neskôr priateľským posedením. Vo farnosti Ružomberok žijú a pracujú zasvätení z piatich kongregácií a inštitútov, z toho 4 ženské rehole a jedna mužská. Pracujú v pastorácii, v zdravotníctve a v školstve. Chorí a starí zasvätení pomáhajú vo svojich komunitách modlitbou a obetou. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: