Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Na misijnú nedeľu sme si zvlášť pri detských sv. omšiach pripomenuli, čo sú to misie a kto je misionár. Dozvedeli sme sa, že misionárom môže byť ktokoľvek na tom mieste, kde sa nachádza a nemusí ísť ani do sveta. Ten kto prináša pokoj, lásku, milosrdenstvo, odpustenie, kto prináša Boha tým ktorí sú smutní alebo zúfalí – to je misionár.

Poobede sme sa spoločne modlili misijný ruženec za účasti mnohých deti a rodičov. Veríme, že táto naša spoločná modlitba prinesie bohaté ovocie.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: