Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda bol slávnostne uvedený do úradu farára – dekana farnosti Ružomberok vsdp. Dušan Pardel. Slávnostne ho uviedol administrátor spišskej diecézy, Mons. Ján Kuboš. Pri sv. omši vo farskom kostole tak predstavil novému dekanovi dôležité miesta ako je sedes, bohostánok, krstiteľnica a spovednica, ktoré sú vlastné každému farárovi. Pri tejto sv. omši otec biskup predstavil aj nových kaplánov dp. Filipa Orlovského a dp. Martina Tešlu.

MT.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: