Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

23. júl bol pre Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok výnimočný z viacerých dôvodov. V tento deň pri svätej omši v Kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval Mons. Ján Kuboš, prevzala úrad nová generálna predstavená, sr. M. Irena. Zároveň týmto dňom zanikajú všetky provincie a sestry v šiestich štátoch spadajú pod jedno generálne vedenie, ktoré má sídlo na Slovensku.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: