Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Je to už 25 rokov, čo od nás odišiel do večnosti „náš pán profesor“, ako sme ho v spevokole radi oslovovali.

Narodil sa v Hubovej – vtedy to bol Gombáš – 11. septembra 1917 v robotnícko-roľníckej rodine ako druhý zo šiestich detí. Už od detstva inklinoval k hudbe, a ako malé dieťa sa učil hrať na husliach, klavíri a neskôr organe. Rodičia ho od útleho detstva viedli k viere a volanie k duchovnému povolaniu pocítil už ako malý chlapec. V 12 – tich rokoch odišiel ku saleziánom do Šaštína. Gymnázium absolvoval vo františkánskom gymnáziu v Malackách, kde založil svoj prvý orchester a začal sa venovať dychovej hudbe. V roku 1939 začal študovať v Hronskom Beňadiku a Žiline, kde založil svoj prvý spevokol. V roku 1942 – 1943 odišiel Štefan Olos na štúdiá hudby a pedagogiky do Turína.

Po návrate domov bol v Hronskom Beňadiku vysvätený za kňaza v roku 1946. Po primíciách ho saleziáni poslali na štúdiá matematiky a hudobnej vedy do Bratislavy, kde študoval u profesorov Suchoňa, Moyzesa a Kresánka.

V rokoch 1950 – 1952 sa na Slovensku rozpútala búrka komunistického útlaku. Najťažšie následky pocítila práve katolícka cirkev. Po likvidácii gréckokatolíckej cirkvi nasledovala kompletná likvidácia všetkých kláštorov. Po internácii v tábore v Podolínci, profesor Olos prichádza do svojho rodiska – Hubovej v máji 1954, po troch rokoch vojenskej služby v PTP prápore v Čechách.

Zamestnal sa ako cestár. V ťažkých existenčných podmienkach založil spevokol, dychovú hudbu a divadelný krúžok. Tu vznikla povestná „Olosova škola“, kde sa učila celá generácia hudobníkov dolného Liptova. V roku 1956 vznikol z iniciatívy profesora Olosa hudobno – spevácky súbor Liptov, ktorý úspešne existuje dodnes. So svojím spevokolom z Hubovej navštívil v roku 1969 Rím, kde účinkoval na audiencii u Svätého Otca Pavla VI.

V roku 1974 prichádza pán profesor do Ružomberka, kde sa na požiadanie dekana Jozefa Debnára ujal vedenia spevokolu Andrej. Bol piatym regenschorim po Jozefovi Chládekovi, Jozefovi Dutkovi, Alojzovi Pavčovi a Leopoldovi Šidovi.

V tých rokoch zažíval náš spevokol svoj umelecký vrchol. Štefan Olos viedol spevokol Andrej 20 rokov od roku 1974 – 1994.

Rozsiahly repertoár a koncertná činnosť nášho spevokolu, v tomto období, by si zaslúžil osobitnú prednášku, a tak len na okraj spomeniem najmä spoluprácu so skladateľom Pavlom Krškom – Rubčanom. Nasledovali koncertné vystúpenia po celom Slovensku, Morave a púť do Ríma v máji 1991.

Zo známych vystúpení spomeniem Oratórium Peter – Prvý z dvanástich, Oratórium Zvestovanie, skladby Ty si Peter, Vianočné omše a koncerty na Veľkú Noc, ktoré sa konali pravidelne.

V roku 1995 sa mu splnil životný sen – dirigovať združený spevokol na Levočskej púti pri návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. v Levoči.

Finále svojho života prežil profesor v láskavej opatere sestier sv. Františka v Ľubochni.

Aký teda bol náš pán profesor? Všetci sme ho vnímali ako výnimočného, skromného a citlivého človeka, ktorý bol prístupný ku každému a veľmi prajný. My, členovia spevokolu, sme ho okrem toho vnímali ako svojho duchovného otca – na jeho príhovory sa nedá zabudnúť. Nikdy sa nesťažoval a trpezlivo znášal ťažkosti života. Mal rád ľudí a patril medzi tých požehnaných mužov, o ktorých čítame vo Svätom Písme, že aj v starobe budú prinášať hojné ovocie.

Keď 26. februára 1998 odovzdal svoju spevavú dušu Stvoriteľovi, skončilo jedno veľké obdobie rozkvetu, na ktoré radi spomíname.

Ďakujeme ti, pán profesor – nech Ťa Pán odmení za Tvoj požehnaný život. #

Spracoval Ing. arch. Martin Bišťan

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: