Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

V decembri minulého konali pátri jezuiti v našej farnosti duchovnú obnovu s Munkovcami. Je to rodina židov – konvertitov, pokrstených v našom farskom kostole, ktorá pochádza z RK. Modlíme sa za ich blahorečenie.

Neustále sa modlíme za blahorečenie Božích sluhov, preto vidíme potrebu, aby sme si priblížili ich život, dielo, heroické čnosti, utrpenie či mučeníctvo. To ako vynaliezavo a hrdinsky žili svoju vieru verní prvotnému ideálu. Z toho vzišla aj myšlienka tematických Krížové cesty, ktoré nám priblížili ich životy. Snažíme sa o to rôznymi prostriedkami: duchovná obnova, Krížové cesty, divadlo. Napríklad dňa 17.apríla navštívime v Košiciach na Malej scéne divadelné predstavenie o mučeníčke viery, bl. Sáre Salkházy.

Je veľmi vhodné, ak sa môžeme povzbudiť na príkladoch Božích sluhov, svätých, či blahoslavených, ktorí žili medzi nami, v tomto priestore, ľudia ako my, aj so svojimi chybami či ťažkosťami.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: