Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Povzbudzujeme vás zapojiť sa do zbierky školských pomôcok pre deti v núdzi a darovať im tak ľahší začiatok školského roka. Pomôcky: písacie a rysovacie potreby, zošity, papiere, výtvarné pomôcky, školské vybavenie, elektronika… môžete odovzdať na zberné miesto v predajni náboženskej literatúry Caritas oproti hotelu Kultúra alebo na vyhradené miesta v našich kostoloch. Zbierka prebieha do 15.9.2022.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: