Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Na budúcu nedeľu 23.10. vás pozývame sláviť sv. omšu na Kalvárii. Začneme modlitbou posvätného ruženca o 15:00 h. V rámci Misijnej nedele sa chceme osobitne modliť za našich blízkych, ktorí pre rôzne životné okolnosti prestali praktizovať vieru.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: