Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Ružomberská kalvária nie je len kultúrnou pamiatkou, ale živou stavbou, ktorá pomáha pri modlitbe a pri budovaní vzťahu k Bohu. Presvedčiť sa o tom mohlo množstvo veriacich i neveriacich, ktorí počas svojich prechádzok mohli vidieť, že 14. septembra sa konala v kostolíku na kalvárii svätá omša z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža. Po sv. omši si mohli veriaci uctiť relikviu sv. Kríža.

Napriek nepriazni počasia aj v nočných hodinách prichádzali ľudia na adoráciu pred Najsvätejšiu Sviatosť, ktorá bola od 20.00 do polnoci. Mladí našej farnosti obohatili túto nočnú adoráciu svojim spevom, slovom a hlavne prítomnosťou.

Na druhý deň, keď sme si spoločne uctievali našu patrónku, Sedembolestnú Pannu Máriu, rodiny našej farnosti sa modlili na kalvárii krížovú cestu. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme tak oslávili pobožnosťou krížovej cesty a svätou omšou. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prišli, zvlášť všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: