Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Miništranti našej farnosti vykonávajú svoju službu Bohu, kňazom a veriacim vo viacerých kostoloch: vo farskom, v Baničnom, v Klačne, u Jezuitov a u sestier františkánok. Ako prejav vďaky sme im v stredu 24. augusta na sviatok sv. Bartolomeja apoštola pripravili malý výlet.

Ráno sme sa stretli na spoločnom slávení sv. omše v kostole sv. Ondreja. Nasledovali výdatné raňajky na fare, a potom sme sa vydali po stopách dávnych Keltov objavovať Archeoskanzen Havránok. Naskytol sa nám krásny výhľad na Liptovskú Maru a nádhernú prírodu okolo nej.

Naše kroky ďalej smerovali na vodné dielo Liptovská Mara, ktorým nás sprevádzal náš „maxištrant“ Mário Furdek, ktorý priehradu dôverne pozná. Zobral nás až na najhlbšie miesto pod priehradou, kde sme sa pomodlili Anjel Pána a odtiaľ sme nekonečnými schodmi vyšli na svetlo sveta a prezreli si riadiace stredisko – velín.

Keďže človek žije nielen z Božieho slova, presunuli sme sa do Liptovského Mikuláša na výborný obed. Celý tento výlet sme ukončili hrou laser game, kde sme si otestovali svoju rýchlosť a obratnosť. Nemusíme vám hovoriť, kto zvíťazil, predsa p. kaplán Filip.

Milí miništranti, ďakujeme za krásne prežitý spoločný čas i za vašu službu pre našu farnosť. Vaši kňazi.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: