Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

V dňoch od 17.7. – 23.7. sa mladí zo Spoločenstva Emanuel spolu s pánom kaplánom Lukášom zúčastnili púte do Medžugorje. Na púti načerpali množstvo duchovných síl a posilnili si vzťah k Panne Márii. Navštívili vrch zjavenia Podbrdo, Križevac, komunitu Svetlo Máriino a zúčastňovali sa pravidelného duchovného programu.

Veronika

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: