Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Srdečne Vás pozývame na jasličkovú pobožnosť, ktorú pre Vás s láskou pripravili žiaci zo ZŠ sv. Vincenta. Prostredníctvom malých hereckých výkonov a vianočných piesní sa nám posnažia sprítomniť veľký a vzácny Boží plán spásy – vianočný príbeh narodenia Pána. Jasličková akadémia bude dnes 25. 12. 2022 vo farskom kostole sv. Ondreja o 16:00 h.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: