Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

V našom meste Ružomberok sa uskutoční výstava s názvom Biblia: kniha kníh a jej príbeh.

Táto výstava je otvorená širokej verejnosti v čase od 8:00 do 19:00. Bude na nej prezentovaný nový preklad Listu Rimanom, je možnosť stretnúť odborníkov, ale aj vidieť vzácne artefakty. (Najmenšia Biblia, Biblia na papyruse, atď.)

Večer prebiehajú odborné diskusie, počas dňa komentované prehliadky. Počas školského vyučovania je doobedie určené pre žiakov a študentov, po 15-tej hodine pozývame kňazov, katechétov, učiteľov dejepisu a slovenčiny, ale aj všetkých, ktorí si denne čítajú Sväté Písmo. Večerné diskusie nie sú určené len odborníkom, ale aj milovníkom kvalitnej hudby a dobrých rozhovorov.

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: