Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

1894 – 2024

Výročný koncert farského chrámového spevokolu Andrej.

30. jún o 16:00
vo farskom Kostole sv. Ondreja v Ružomberku

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: