Otvoriť/Zatvoriť Menu Farnosť sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Milí veriaci,
už 18 rokov pro-life platforma Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti v kostoloch. Aj naďalej vás pozývame 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je predaj samotných sviečok komplikovaný. Avšak je tu možnosť ako môžete rozsvietiť Slovensko. Na internetovej stránke www.sviecka.forumzivota.sk zapáľte virtuálnu sviečku na akomkoľvek mieste na Slovensku. Podporíte tak činnosť a projekty Fóra života. Podporiť život môžete aj darcovskou SMS-kou s textom DMS(medzera)SVIECKA na číslo 877. Ďakujeme.

Minulé ročníky ste sa určite stretli s predajom sviečok priamo v kostoloch, pričom výťažok z predaja tvorí súčasť zbierky. Vzhľadom na pandemické obmedzenia nie je tento ročník predaj v kostoloch možný, sviečky však už boli zabezpečené v predstihu, preto, ak by mal niekto možnosť umožniť predaj sviečok v svojej prevádzke, ktorá nie je zatvorená alebo pokiaľ by mal niekto možnosť odberu väčšieho počtu sviečok (od 10 ks), ktoré by prípadne ďalej posunul medzi príbuzných, kolegov, v spoločenstve a pod. môže sa obrátiť na koordinátorku pre okres Ružomberok p. Bašaryovú (dbasaryova@gmail.com, 0905 633 567).

© 2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok

Sledujte nás: