Generalát Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok je dom, v ktorom žijú a pracujú sestry zodpovedné za celú Kongregáciu. Okrem tohto poslania sa venujú školstvu, zúčastňujú sa na duchovných obnovách s chorými, vozičkármi a venujú sa mariánskej družine. K bežnej činnosti a súčasne relaxu je aj práca v rehoľnej záhrade. Táto práca sa deje v duchu charizmy sv. Vincenta.

Adresa:

Do Dielca 52
034 01 Ružomberok
tel.: 044 – 4323 301
e-mail: generalat@satmarky.sk
web: www.satmarky.sk

Generálne vedenie:

  • s. M. Pavla Draganová – generálna predstavená

Generálne radkyne:

  • s. M. Ulrika Mrekajová,
  • s. M. Angela Brejková,
  • s. M. Belarmína Ivančáková,
  • s. M. Rita Szabó